Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE 

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely
Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Tilauksen tekeminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista.

Verkkopalvelun käytön yhteydessä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa verkkopalvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muista vastaavista seikoista.

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin ylläpitäjänä toimii Helsingin Olkain Oy.

HELSINGIN OLKAIN OY:N ASIAKASREKISTERI

Rekisterinpitäjä
Helsingin Olkain Oy
y-tunnus: 0973295-3

Yhteystiedot
Kumitehtaankatu 5 F, 04260 Kerava
puhelin 09 417 1620
sähköposti posti@olkain.fi
www.olkain.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Marjaana Laajakoski
puhelin 09 417 1620
sähköposti posti@olkain.fi

Rekisterin nimi
Helsingin Olkain Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilö on rekisteröitynyt Helsingin Olkain Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Helsingin Olkain Oy:n verkkokaupasta tuotteita. Rekisterin käyttötarkoitus on Helsingin Olkain Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.

Tilauksen tehneistä käyttäjistä kerätään tilausten toimittamiseen sekä maksupalveluiden toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja. Helsingin Olkain Oy on tehnyt tietosuojalain mukaiset sopimukset kuljetus- ja maksupalvelutuottajien kanssa. Tilausten toimittamiseksi asiakkaalle, asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite luovutetaan kuljetuksesta vastaavalle taholle. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan.

Tietoja voidaan käyttää Helsingin Olkain Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Helsingin Olkain Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset, henkilötietojen vastaanottajat/vastaanottajaryhmät
Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Henkilötietojen kansainvälinen tiedonsiirto USA:han tapahtuu EU:n ja USA:n Data Privacy Framework-järjestelmään (DPF) perustuen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Helsingin Olkain Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Helsingin Olkain Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Helsingin Olkain Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena verkkokauppaan. Asiakas itse vastaa tietojensa oikeellisuudesta ja Helsingin Olkain Oy voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Helsingin Olkain Oy ei tarkista ulkopuolisista lähteistä tietojen oikeellisuutta.
  • Asiakkaan pyynnöstä tiedot voidaan poistaa rekisteristä, pyyntö pitää esittää lähettämällä sähköposti posti@olkain.fi.
  • Asiakkaalla on lisäksi oikeus vaatia, että Helsingin Olkain Oy rajoittaa käsittelyä, jos hän kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin ja muissa tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa kuvatuissa tilanteissa.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, (sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten) ilmoittamalla siitä sähköisesti Helsingin Olkain Oy:n asiakaspalveluun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisterinpitäjän henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei mielestäsi ole soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli rekisterinpitäjä ei mielestäsi ole riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään kirjanpitolain määräämä aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

Klarna

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.